Re:visions
Galeria

Dyrektor Re:wizji, Agnieszka Wlazeł podczas konferencji prasowej Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba
Dyrektor Re:wizji, Agnieszka Wlazeł podczas konferencji prasowej Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba 1
Część rady programowej festiwalu Re:wizje, Konferencja prasowa Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba
Część rady programowej festiwalu Re:wizje, Konferencja prasowa Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba 2
Część rady programowej festiwalu Re:wizje, Konferencja prasowa Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba
Część rady programowej festiwalu Re:wizje, Konferencja prasowa Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba 3
Bartosz Bator i Re:wizje, Konferencja prasowa Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba
Bartosz Bator i Re:wizje, Konferencja prasowa Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba 4
Rada programowa festiwalu Re:wizje, Agnieszka Wlazeł oraz wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, Konferencja prasowa Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba
Rada programowa festiwalu Re:wizje, Agnieszka Wlazeł oraz wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, Konferencja prasowa Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba 5
Bartosz Bator, Agnieszka Wlazeł i wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński podczas konferencji Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba
Bartosz Bator, Agnieszka Wlazeł i wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński podczas konferencji Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba 1
Michał Piróg w ogniu pytań, Konferencja prasowa Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba
Michał Piróg w ogniu pytań, Konferencja prasowa Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba 2
Biuro konferencji prasowej Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba
Biuro konferencji prasowej Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba 3
Maria Seweryn i Michał Sieczkowski byli z nami wirtualnie podczas konferencji prasowej Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba
Maria Seweryn i Michał Sieczkowski byli z nami wirtualnie podczas konferencji prasowej Re:wizji 2010, fot. Kamila Szuba 4
Koncert Adama Repuchy, Skład Butelek,fot. Kamila Szuba
Koncert Adama Repuchy, Skład Butelek,fot. Kamila Szuba 5
Koncert Adama Repuchy, Skład butelek, fot. Kamila Szuba
Koncert Adama Repuchy, Skład butelek, fot. Kamila Szuba 1
Koncert Nathalie and the loners, Hydrozagdka, fot. Kamila Szuba
Koncert Nathalie and the loners, Hydrozagdka, fot. Kamila Szuba 2
Koncert Nathalie and the loners, Hydrozagdka, fot. Kamila Szuba
Koncert Nathalie and the loners, Hydrozagdka, fot. Kamila Szuba 3
Koncert Nathalie and the loners, Hydrozagdka, fot. Kamila Szuba
Koncert Nathalie and the loners, Hydrozagdka, fot. Kamila Szuba 4
Koncert Nathalie and the loners, Hydrozagdka, fot. Kamila Szuba
Koncert Nathalie and the loners, Hydrozagdka, fot. Kamila Szuba 5
Koncert Nathalie and the loners, Hydrozagadka, fot. Kamila Szuba
Koncert Nathalie and the loners, Hydrozagadka, fot. Kamila Szuba 1
Koncert Tricphonix Street Band, Hydrozagadka, fot. Kamila Szuba
Koncert Tricphonix Street Band, Hydrozagadka, fot. Kamila Szuba 2
Koncert zespołu Stwory, Skład butelek, fot. Kamila Szuba
Koncert zespołu Stwory, Skład butelek, fot. Kamila Szuba 3
Koncert zespołu Stwory, Skład butelek, fot. Kamila Szuba
Koncert zespołu Stwory, Skład butelek, fot. Kamila Szuba 4
Agnieszka Wlazeł podczas otwarcia Nocy Sztuki w PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Agnieszka Wlazeł podczas otwarcia Nocy Sztuki w PKiN, fot. M. Świątkiewicz 5
Otwarcie Nocy Sztuki w PKiN, rada artystyczna (od lewej): Michał Woliński, Bartek Chaciński, Gaba Kulka, Szymon Tarkowski, Paulina Święcańska, Aleksandra Więcka,  fot. Kamila Szuba
Otwarcie Nocy Sztuki w PKiN, rada artystyczna (od lewej): Michał Woliński, Bartek Chaciński, Gaba Kulka, Szymon Tarkowski, Paulina Święcańska, Aleksandra Więcka, fot. Kamila Szuba 1
Otwarcie Nocy Sztuki w PKiN, rada programowa Re:wizji 2010, fot. M. Świątkiewicz
Otwarcie Nocy Sztuki w PKiN, rada programowa Re:wizji 2010, fot. M. Świątkiewicz 2
Otwarcie Nocy Sztuki w PKiN, fot. Kamila Szuba
Otwarcie Nocy Sztuki w PKiN, fot. Kamila Szuba 3
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 4
Otwarcie Nocy Sztuki w PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Otwarcie Nocy Sztuki w PKiN, fot. M. Świątkiewicz 5
Noc Sztuki w PKiN, fot. Kamila Szuba
Noc Sztuki w PKiN, fot. Kamila Szuba 1
Noc Sztuki w PKiN, fot. Kamila Szuba
Noc Sztuki w PKiN, fot. Kamila Szuba 2
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 3
Koncert zespołu Newest Zealand, PKiN, fot. Kamila Szuba
Koncert zespołu Newest Zealand, PKiN, fot. Kamila Szuba 4
Koncert zespołu Newest Zealand, PKiN, fot. Kamila Szuba
Koncert zespołu Newest Zealand, PKiN, fot. Kamila Szuba 5
Koncert zespołu Newest Zealand, PKiN, fot. Kamila Szuba
Koncert zespołu Newest Zealand, PKiN, fot. Kamila Szuba 1
Koncert zespołu Newest Zealand, PKiN, fot. Kamila Szuba
Koncert zespołu Newest Zealand, PKiN, fot. Kamila Szuba 2
Noc Sztuki w PKiN, Re:wizje 2010, fot. M. Świątkiewicz
Noc Sztuki w PKiN, Re:wizje 2010, fot. M. Świątkiewicz 3
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 4
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 5
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 1
Projekt taneczny JA i JA, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Projekt taneczny JA i JA, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 2
Projekt taneczny JA i JA, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Projekt taneczny JA i JA, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 3
Projekt taneczny JA i JA, PKiN, fot. A. Wlazeł
Projekt taneczny JA i JA, PKiN, fot. A. Wlazeł 4
Projekt taneczny JA i JA, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Projekt taneczny JA i JA, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 5
Projekt taneczny JA i JA, PKiN, fot. A. Wlazeł
Projekt taneczny JA i JA, PKiN, fot. A. Wlazeł 1
Projekt taneczny JA i JA, PKiN, fot. A. Wlazeł
Projekt taneczny JA i JA, PKiN, fot. A. Wlazeł 2
Projekt taneczny JA i JA, PKiN, fot. A. Wlazeł
Projekt taneczny JA i JA, PKiN, fot. A. Wlazeł 3
Otwarcie Nocy Sztuki PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Otwarcie Nocy Sztuki PKiN, fot. M. Świątkiewicz 4

5
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, fot. M. Świątkiewicz
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, fot. M. Świątkiewicz 1
Spektakl Carson City, Teatr Studio, fot. M. Świątkiewicz
Spektakl Carson City, Teatr Studio, fot. M. Świątkiewicz 2
Spektakl Carson City, Teatr Studio, fot. M. Świątkiewicz
Spektakl Carson City, Teatr Studio, fot. M. Świątkiewicz 3
Spektakl Carson City, Teatr Studio, fot. M. Świątkiewicz
Spektakl Carson City, Teatr Studio, fot. M. Świątkiewicz 4
SKIN, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
SKIN, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 5
SKIN, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
SKIN, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 1
SKIN, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
SKIN, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 2
Fashion in motion, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Fashion in motion, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 3
Fashion in motion, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Fashion in motion, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 4
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca,PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca,PKiN, fot. M. Świątkiewicz 5
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 1
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 2
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 3
Noc Sztuki w PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Noc Sztuki w PKiN, fot. M. Świątkiewicz 4
Noc Sztuki w PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Noc Sztuki w PKiN, fot. M. Świątkiewicz 5
Agnieszka Wlazeł, Bartosz Bator i Włodzimierz Paszyński - wiceprezydent Warszawy, otwarcie Drugiej Nocy Sztuki w PKiN fot. M. Świątkiewicz
Agnieszka Wlazeł, Bartosz Bator i Włodzimierz Paszyński - wiceprezydent Warszawy, otwarcie Drugiej Nocy Sztuki w PKiN fot. M. Świątkiewicz 1
Obelisk Maurycego Gomulickiego, PKiN, fot. Agnieszka Wlazeł
Obelisk Maurycego Gomulickiego, PKiN, fot. Agnieszka Wlazeł 2
Otwarcie Nocy Sztuki w PKiN, fot. Agnieszka Wlazeł
Otwarcie Nocy Sztuki w PKiN, fot. Agnieszka Wlazeł 3
Short showroom, PKiN, fot. Agnieszka Wlazeł
Short showroom, PKiN, fot. Agnieszka Wlazeł 4
Short showroom, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Short showroom, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 5
Noc Sztuki w PKiN, fot. Agnieszka Wlazeł
Noc Sztuki w PKiN, fot. Agnieszka Wlazeł 1
Trzy gracje, trzy racje, Teatr Academia, fot. Agnieszka Wlazeł
Trzy gracje, trzy racje, Teatr Academia, fot. Agnieszka Wlazeł 2
Trzy gracje, trzy racje, Teatr Academia, fot. Agnieszka Wlazeł
Trzy gracje, trzy racje, Teatr Academia, fot. Agnieszka Wlazeł 3
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 4
Gabinet masażu ucha wewnętrznego, Teatr Studio, fot. Tomasz Kaczor
Gabinet masażu ucha wewnętrznego, Teatr Studio, fot. Tomasz Kaczor 5
Gabinet masażu ucha wewnętrznego, Teatr Studio, fot. Tomasz Kaczor
Gabinet masażu ucha wewnętrznego, Teatr Studio, fot. Tomasz Kaczor 1
Koncert zespołu TRÈS.B, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Koncert zespołu TRÈS.B, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 2
Koncert zespołu TRÈS.B, PKiN,fot. M. Świątkiewicz
Koncert zespołu TRÈS.B, PKiN,fot. M. Świątkiewicz 3
Koncert zespołu TRÈS.B, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Koncert zespołu TRÈS.B, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 4
Koncert zespołu TRÈS.B, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Koncert zespołu TRÈS.B, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 5
Koncert zespołu TRÈS.B, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Koncert zespołu TRÈS.B, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 1
Koncert zespołu TRÈS.B, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Koncert zespołu TRÈS.B, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 2
Koncert zespołu Paula i Karol, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Koncert zespołu Paula i Karol, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 3
Koncert zespołu Paula i Karol, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Koncert zespołu Paula i Karol, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 4
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. M. Świątkiewicz 5
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Wizytówki Warszawskiej Sceny Tańca, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 1
Chunksa, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Chunksa, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 2
Koncert Babadag, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Koncert Babadag, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 3
Koncert Babadag, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Koncert Babadag, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 4
Koncert zespołu Paristetris, fot. Tomasz Kaczor
Koncert zespołu Paristetris, fot. Tomasz Kaczor 5
Koncert zespołu Paristetris, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Koncert zespołu Paristetris, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 1
Koncert zespołu Paristetris, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Koncert zespołu Paristetris, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 2
Koncert Zooplan, fot. Tomasz Kaczor
Koncert Zooplan, fot. Tomasz Kaczor 3
Koncert zespołu Zooplan, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Koncert zespołu Zooplan, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 4
Chopin Shuffle, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Chopin Shuffle, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 5
Chopin Shuffle, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Chopin Shuffle, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 1
Chopin Shuffle, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Chopin Shuffle, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 2
Chopin Shuffle, fot. Tomasz Kaczor
Chopin Shuffle, fot. Tomasz Kaczor 3
Chopin Shuffle, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Chopin Shuffle, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 4
Chopin Shuffle, PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Chopin Shuffle, PKiN, fot. Tomasz Kaczor 5
fot. Tomasz Kaczor
fot. Tomasz Kaczor 1
Inner ear of Culture Palace, Cafe Kulturalna, fot. Tomasz Kaczor
Inner ear of Culture Palace, Cafe Kulturalna, fot. Tomasz Kaczor 2
Inner ear of Culture Palace, Cafe Kulturalna, fot. Tomasz Kaczor
Inner ear of Culture Palace, Cafe Kulturalna, fot. Tomasz Kaczor 3
Chopin Shuffle, fot. Tomasz Kaczor
Chopin Shuffle, fot. Tomasz Kaczor 4
Jazzpospolita, Cafe Kulturalna, fot. Tomasz Kaczor
Jazzpospolita, Cafe Kulturalna, fot. Tomasz Kaczor 5
Noc Sztuki w PKiN, fot. Tomasz Kaczor
Noc Sztuki w PKiN, fot. Tomasz Kaczor 1

OrgFcaImpactBialeFinWarszawaZakochac_sie_w_warszawieBialeParPkinEmmaUntitled-1NzsZtmInter_artCafeAkademia_fotoBez_nazwy_3Teatr_studio_1MediaEmpikMetroRadioWiadomosci24WpUntitled-4ActivistPlac_defiladVoice_warsawLogo_poziome_pmwTeatralia_logoOTvnBia_eParUntitled-1Premiere_classBia_e